Samla Google Analytics-data i realtid med Microsoft Azure – Del 2

Tidigare, i del 1, introducerade vi den grundläggande arkitekturen du behöver för att implementera en relativt låg kostnad, nära realtidspipeline för att fånga din webbtrafik med hjälp av Google Tag Manager och Azure. I den här artikeln kommer vi att utforska hur du börjar implementera detta på en teknisk nivå som inkluderar konfiguration av Google […]