databricks

Databricks

Databricks är en komplett molnbaserad dataplattform för data engineering, machine learning, AI och avancerad analys. Kontakta oss för att få en genomgång av alla fördelar, eller kanske en demo. Vi är en Databricks konsultpartner. 

Kontakta mig angående Databricks

Databriks Lakehouse Platform
enhetlig analysmotor

verktyg

Integrerad analysplattform

Databricks är en dataplattform som låter er hantera alla olika analys- use cases snabbt, enkelt och kostnadseffektivt. Plattformen är utvecklad med öppen källkod och låser inte in er i några propriotära format, som flera av konkurrenterna.  Apache Spark, är den underliggande ”analysmotorn” som är byggd för att hantera stora datamängder ”big data” och AI / maskininlärning. Plattformen är tillgänglig i alla större moln (AzureAWS och GCP) och ger er säker och snabb tillgång till,  interaktiva arbetsytor för att möjliggöra samarbete mellan affärsanalytiker, dataingenjörer och datavetare för att utforska och visualisera data.

Om du är intresserad av att implementera Databricks Lakehouse Platform, kontakta oss!

Vad kan vi hjälpa dig att göra med Databricks?

Data Lakehouse

Med hjälp av vårt beprövade ramverk hjälper vi dig att bygga ett snabbt, enkelt och skalbart data lakehouse som eliminerar behovet av att investera i kostsamma ETL-pipelines och skalar on-demand, vilket revolutionerar hur datateam analyserar sina datamängder. Ramverket använder sig av Databricks Lakehouse paradigm.

Machine Learning

Databricks Lakehouse Platform tillhandahåller en enhetlig analysplattform som förenar datavetenskap, teknik och affärer med ett omfattande bibliotek av maskininlärningsalgoritmer, interaktiva bärbara datorer att bygga och träna. Vi kan kickstarta ditt ML-projekt med hjälp av flera branschspecifika möjliggörare.

Analytics

Hitta praktiska insikter genom att samla in och analysera höghastighetssensorer och tidsseriedata i realtid. Integrera med dina operativa system för att få ut värdet av din data.

Varför välja Databricks?

effektivitet

Snabb

En Databricks-miljö kan lanseras på några minuter och integreras med andra molntjänster och Databricks i andra moln (multi cloud)

skalbar

Skalbar

Skala omedelbart upp eller ner för att antingen minska kostnaderna eller få extra kapacitet vid behov.

säkerhet

Säker

Din data och verksamhet skyddas med IAM-integration, vilket möjliggör rollbaserad kontroll och sinnesfrid. Användarbehörigheter möjliggör också säker åtkomst till Databricks anteckningsböcker, kluster, jobb och data.

flexibel

Flexibel

Välj mellan flera språk som Python, Scala, R och SQL. Samarbeta och dela insikter på ett säkert sätt.

verktyg

Vilka funktioner är tillgängliga med Azure Databricks?

En interaktiv arbetsyta gör det möjligt för dataingenjörer, datavetare och affärsanvändare att samarbeta och kommentera delade projekt som ett team.

Integrera med en mängd olika datalager och tjänster som Azure SQL Data Warehouse, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure Event Hubs och Azure Data Factory. Aktivera enkel inloggning med Azure AD för att låsa upp rollbaserade kontroller. Upptäck och dela dina insikter snabbt och enkelt genom att ansluta till Azure Databricks med Power BI.

Bygg, träna och distribuera AI-modeller med GPU-aktiverade kluster. Maskininlärning kommer förinstallerad och förkonfigurerad med ramverk för djupinlärning och bibliotek som TensorFlow, Keras och XGBoost.

Azure Databricks stöder språk som Python, Scala, R och SQL så att du kan använda dina befintliga färdigheter för att börja bygga och dra nytta av en omfattande uppsättning analystekniker inklusive SQL, Streaming, MLlib och GraphX.

funktioner

Vill ni veta mer?
Kom i kontakt med oss

Kom i kontakt med oss så får du en timme gratis konsultation.