östgötatrafiken

Case - Östgötatrafiken

BizOne moderniserade Östgötatrafikens datalager genom att migrera till serverlös arkitektur på Microsoft azure.

Östgötatrafiken planerar och samordnar kollektivtrafiken i Östergötland. Dessutom ansvarar de för rese- och sjukhusförflyttningstjänster i åtta av landskommunerna. Östgötatrafiken äger endast pendeltågen och där ägs fordon av trafikföretag som vunnit upphandlingarna och körs på uppdrag av Östgötatrafiken.

Boka en timmes kostnadsfri rådgivning

Jenny Malmborg

Jenny har arbetat som affärsutvecklare på Östgötatrafiken sedan februari 2018. Hon arbetar även som ledningschef för organisationens affärssystem, där datalagring ingår.

Här berättar hon om migreringen av data från den tidigare data warehouse-lösningen till molnet.

Jenny

Vilken typ av data samlar du in och vad har du för behov av datalagring?

En stor del av vår datalagring används för trafikplanering – bussar, spårvagnar, pendeltåg och skärgårdstrafik. Vi samlar in data för att kunna styra trafiken och för att göra linjeanalys. Den andra stora delen är systemet som vi använder för bokning av resetjänster och hälsoresor. Där samlar vi också in mycket data för att vi ska kunna följa upp kostnader och avbokningar och liknande för kommunernas räkning.

Sedan har vi också mer generisk data som kundfrågor, försäljning, intäkter och trafikkostnader.

Vi styr inte själva trafiken, vi köper in tjänster från olika trafikbolag så att uppföljningen också behöver göras.

Hur flyttade du datalagringen till molnet?

Sedan 2009 har vi haft ett datalager på BizOne i deras eget datacenter. Lösningen närmade sig dock ett tekniskt slut och vi behövde titta på alternativ. BizOne rekommenderade en flytt till Microsoft Azure. Östgötatrafiken har som en långsiktig strategi att flytta lämplig del av organisationen till molnet och vi ville kunna samla in mer data från trafiken. Molnet gör det lättare för oss att spara och analysera större mängder data. Parallellt hade vi redan flyttat andra delar till Azure så det var inget vi kände någon oro för.

När vi väl kommit överens om en lösning med BizOne gick implementeringen smidigt. Medan vi arbetade parallellt med den gamla databutiken märkte vi nästan ingenting alls, de tog ansvar för hela migreringen. Den enda verkliga skillnaden för oss var att datalagringen flyttades från en hall till en annan. Vi har haft ett bra samarbete med Håkan Bellarp som är vår främsta kontaktperson på BizOne.

Mer om den tekniska lösningen

BizOne rekommenderade en modern molnbaserad arkitektur som drar nytta av alla funktioner i molnet. Lösningen är integrerad med Active Directory och är endast tillgänglig från Östgötatrafikens nät.

All ETL flyttades till Azure Data Factory och databasen flyttades till Azure SQL Database. I framtiden kommer BizOne eventuellt även hjälpa Östgötatrafiken med en lösning för manuella filer, med hjälp av Sharepoint online och Data Factory.