Delta Lake – framtiden för Data Lakes

Datalagring är central när det kommer till att arbeta med data. Vi lagrar ofta data on-prem eller i molnet, och det är inte ovanligt att implementera hybridlösningar. De vanligaste datahanteringssystemen är Data Warehouses och Data Lakes. Delta Lake är en användbar förlängning av Data Lake. Data Lake-utmaningar Data Lakes kan hänvisas till som en pool […]