Gör Azure Data Lake bättre med Databricks Delta Lake

Den här artikeln introducerar Azure Data Lake Storage och Databricks Delta Lake. Ett lager för datalagring med öppen källkod från Apache Spark som ger tillförlitlighet och förbättrar prestanda till datasjöar. Vad är Azure Data Lake Gen2?Data Lake Storage Gen2 gör Azure Storage till grunden för att bygga företagsdatasjöar på Azure. Data Lake Storage Gen2 är […]