Big Data

Big Data & Advanced Analytics

Vi hjälper er att utnyttja den fulla potentialen i er data genom att använda er av metoder som machine learning. Det krävs ofta relativt sätt små insatser för att skapa stora värden baserad på er data. 

Boka en timmes kostnadsfri rådgivning

advanced analytics

tjänster

Ta er analys till nästa nivå!

Avancerad analys kan hjälpa er organisation att identifiera nya mönster och samband, vilket i sin tur kan leda till bättre beslut, effektivare arbete och nöjdare kunder.

Exempel på områden där Avancerad Analys skapar affärsnytta

Kostnadsreducering

Det går att identifiera flaskhalsar, effektivisera affärsflöden, hitta problem i produktion, serva utrustning i rätt tid, höra av sig till rätt kunder i rätt omfattning via rätt kanal osv.

Bättre och snabbare beslut

Med hjälp av in-memory analys, som tex Spark på Azure Databrics kan ni analysera nya typer och nya mängder data snabbt och skapa databaserade beslut.

Nya produkter och tjänster

Identifiera kundmönster och beteenden, skapar möjlighet att skräddarsy relevanta erbjudanden som ger kunderna mervärde. Oavsett om det gäller produkter eller tjänster.

Nyckelteknologier

machine learning

Machine Learning

Att ha tillgång till att analysera stora mängder data, gör det möjligt att automatisera beslut och att skapa bättre och snabbare beslutsunderlag. Micorosoft Azure erbjuder många olika tjänster som er organisation kan använda för detta ändamål och BizOne kan hjälpa er att implementera lösningen.

predictive analytics

Predictive Analytics

Genom att använda er historiska data kombinerat med machine learning tekniker, så kan er organisation identifiera trender och förutspå olika utfall, detta kan användas till bland annat fraud detection, predicitive maintenance, förbättra marknadskampanjer, prisoptimering mm.

data mining

Data Mining

Hitta hittils okända samband i ert data för att förstå orsaksförhållanden bättre. Det finns många tillämpningar som man kan använda detta för, bland annat inom medicinsk forskning och inom skola och förvaltning.

Hadoop

Hadoop

Det finns flera olika lösningar, tex Azure HDInsight där ni kan lagra stora mängder ostrukturerad data för att snabbt kunna analysera data över alla områden av er verksamhet.

in memoery analytics

In-memory analytics

Azure Databricks tillåter er att analyser data snabbare än någonsin genom att använda i-minnet (in-memory) analys.

Vill ni veta mer?
Kom i kontakt med oss

Kom i kontakt med oss så får du en timme gratis konsultation.