drift och förvaltningstjänster

การบริหารจัดการ

แพลตฟอร์มข้อมูลของคุณเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในองค์กรของคุณ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยตรวจสอบและใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการรับรองคุณภาพของข้อมูล และช่วงเวลาในการให้บริการที่สม่ำเสมอ

จองคำปรึกษาฟรีหนึ่งชั่วโมง

drift och förvaltning

การบริหารจัดการ

การดำเนินงาน

สำหรับค่าธรรมเนียมคงที่แบบรายเดือน BizOne ให้การบริการด้วยการดำเนินงานดูแลแพลตฟอร์มข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า หรือจัดการโซลูชันที่พัฒนาโดยเรา

 

ตัวอย่างพื้นที่ที่การดำเนินงานและการจัดการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ

การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน

เราทำการตรวจสอบส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์หรือในสถานที่อย่างต่อเนื่อง และทำการแจ้งเตือนเมื่อมี เหตุจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มข้อมูลของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น

การตรวจสอบการรวบรวมข้อมูล

ในระหว่างกระบวนการดำเนินงานนั้นเราจะตรวจสอบการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด รวมถึงไปป์ไลน์สำหรับส่งข้อมูล และการ ดำเนินงาน ส่งการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด และสรุปการโหลดข้อมูล

การรับมือกับสถานการณ์

ด้วยการใช้ระบบช่วยเหลือของเรา (Jira) ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถเพิ่มตั๋วได้นอกเหนือจากตั๋วอัตโนมัติที่ออกให้โดย แพลตฟอร์มข้อมูล

การจัดการกับการแจ้งเตือน

เราติดต่อองค์กรของคุณด้วยการแจ้งเตือนความผิดปกติ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณดำเนินการได้ทันท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน

การบำรุงรักษาและการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง

BizOne มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการออกแบบ พัฒนา และปรับใช้ฟังก์ชันการทำงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง บนแพลตฟอร์มข้อมูลของคุณ

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? ติดต่อเรา

ติดต่อเราและคุณจะได้รับคำปรึกษาฟรีหนึ่งชั่วโมง