Talend

Talend är ett Open Source-baserat företag som helt fokuserar på dataintegration. I produktportföljen finns komponenter för alla typer av dataintegration såsom klassisk applikationsintegration, Big Data, Master Data-hantering och ETL. Gartner positionerade Talend i ledarkvadranten i sin ”Magic Quadrant for Data Integration Tools” rapport 2016.

Talend har som många Open Source-baserade mjukvaruföretag olika versioner av sin mjukvara. Dels finns supporterade versioner som man betalar en årlig avgift för och gratisversioner där man förlitar sig på ett community för hjälp och support. Gratisversionerna är mer begränsade i sin funktionalitet men innehåller samma kodbas som betalversionerna.

BizOne har lång erfarenhet av Talends plattform för ETL och integration. Vi har byggt flera Data Warehouse-lösningar med hjälp av Talend, både i rena molnlösningar, där vi band annat har använt oss av AWS Redshift, liksom hos kunder i deras specifika miljöer.

Opens Studio har ett stort komponentbibliotek som gör utvecklingen effektiv. Är man flera utvecklare har man i betalversionerna bra stöd för versionshantering och möjlighet att automatiskt jämföra olika versioner av koden.

Talend Data Fabric

Talend kallar sin totala produktportfölj för Talend Data Fabric. I denna portfölj finns komponenter för att hantera alla olika typer av integrations och datakvalitetsutmaningar. Bland produkterna finns stöd för klassisk dataintegration, realtidsintegration, ESB, ETL och Big Data integration. Utöver dessa lösningar erbjuder man även stöd för Master Data Management (MDM), data kvalitet (DQ) och metadatahantering.