Microsoft Analytics

Microsoft Business Intelligence, eller Microsoft Analytics Platform System, är Sveriges mest använda plattform för affärsanalys och beslutsstöd.

Microsoft tillhandahåller en komplett uppsättning av BI-verktyg som är lätt konfigurerbara, skalbara och säkra. Alla verktyg i stacken kan användas antingen fristående eller som en del i ett Sharepoint-system. De kan även integreras fullt ut med exempelvis Excel.

Många företag i Sverige som har sina operativa databaser i SQL Server har redan dessa BI-verktyg. De ligger därmed bara ett par steg från att bygga sina beslutsstödsprocesser med hjälp av Microsoft och släppa fram styrkan i sin egen data.

Microsofts BI-stack

Microsoft täcker behov i både backend och frontend-spektra av beslutsstöd. Arkitekturen är serverbaserad och följande komponenter finns tillgängliga:

  • SQL Server för hantering av relationella databaser
  • Integration Services (SSIS), en ETL-motor med GUI-baserat utvecklingsverktyg för datatransformationer eller Data Mining-modeller
  • Analysis Services (SSAS), en OLAP-server med hantering av kuber och Data Mining-flöden
  • Reporting Services (SSRS), en rapporteringsmotor och editor, konfigurerbar som webbtjänst
  • DataZen, en dashboardlösning där man bygger appar för web eller mobil (iOS, Android och Windows iPhone)
  • Power BI, self service BI i molnet tillsammans med Office 365, mängder med färdiga konnektorer

Vår erfarenhet

BizOne har lång erfarenhet av SQL Server och övriga BI-komponenter. Vi jobbar med alla delar av stacken, från datalagring och datamodellering till OLAP/Data Mining och rapportering/dashboards.

Vi arbetar med era verksamhetsansvariga, ämnesexperter och teknisk personal för att identifiera och formulera krav, utvärdera er dataarkitektur och tekniska miljö och ser till att just ert företag får maximal serverbaserad analytisk funktionalitet – kraftfull, skalbar och lättanvänd.

BizOne kan hjälpa ditt företag att få ut det mesta av Microsofts BI-lösningar, inklusive arkitektur, planering, systemdesign, utveckling och livscykelhantering.