VD har ordet

21 december 2016

När jag skriver detta står 2017 för dörren. Området som vi på BizOne har nöjet att arbeta inom – Business Intelligence – har aldrig varit så spännande som det är just nu!

För mig har det alltid varit så. Jag tyckte samma sak förra året och året innan, och dess för innan.

Under det dryga decennium som gått sedan BizOne grundades har den tekniska utvecklingen inom Business Intelligence – eller BI som det brukar förkortas – tagit stormsteg framåt. BI är nu en av hörnstenarna i framgångsrika organisationers verksamhet och strategi. I en omvärld i snabb digital omvandling är förmågan att anpassa sig central, och därav också förståelse av sin marknad, sin verksamhet och sina kunders beteenden. Data och information blir allt viktigare.

Den snabba utvecklingen tillför oss en stor arbetsglädje och stimulerar vår nyfikenhet att hänga med och förstå nya möjligheter! Som konsulter upplever vi att vi står i stormens öga vilket är utmanande och stimulerande – precis så som vi vill ha det.

* * * * * * *

Business Intelligence har gått från något som utvecklas och används av ett fåtal specialister, till något som kan utnyttjas av alla i organisationen. Innovativa verktyg som Microsoft Power BI, Qlik och Tableau har drivit på utvecklingen så att det blivit enklare att tillgängliggöra data och att göra egna analyser.

Samtidigt ser vi hur det som tidigare setts som raketforskning nu blir tillgängligt och användbart på riktigt. Jag tänker bland annat på maskininlärning, artificiell intelligence och prediktiv analys. Tekniker som gör det möjligt att också ställa frågan ”Vad kommer att hända härnäst?”

För att lyckas med Business Intelligence krävs dock fortfarande ett gediget hantverk, en välbyggd grund i form av stabila driftlösningar och genomtänkta datamodeller. Men också förankring och en bra organisation runt BI, vilket vi skrivit flera artiklar om på vår blogg under hösten.

* * * * * * *

Vårt arbete med kunder inom vitt skilda branscher ger oss en unik insyn i de utmaningar och möjligheter som finns. Det som gör oss riktigt stolta är när vi hjälper våra kunder att verkligen dra nytta av all den data som de samlat på sig över åren. Detta kan vara allt från att sätta upp en bättre modell för analys så att den blir så enkel att alla kan använda den, till att man hittar segmenteringsmodeller för att få bättre erbjudanden eller hitta avvikelser i produktionsdata.

Vi har idag en väl genomarbetad och beprövad verktygslåda där vi ofta får nöjet och förtroendet att hjälpa kunderna att ta fram en BI-Strategi som är lätt att förstå och relatera till, för att sedan helt eller delvis implementera, utveckla och drifta desamma. Detta ger oss och våra kunder en trygghet och kvalitet från genomförande till leverans.

Nu ser vi fram mot nästa år, som jag är säker på kommer att bli det mest spännande hittills när det gäller vårt område, Business Intelligence!

Davids 5 råd

Så lyckas ni med er Business Intelligence implementation

1. Erfarenhet gör skillnad. Se till att ha minst en i teamet med gedigen erfarenhet.
2. Lägg så mycket av logiken som möjligt i ett Data Warehouse. Billigare förvaltning och enkelt att byta Frontend-lösning vid behov.
3. Involvera mycket. Involvera slutanvändarna under utvecklingen, och involvera företagets övergripande funktioner i prioriteringen av vad som ska utvecklas, exempelvis genom ett BI-råd (Läs mer här!)
4. Lägg servrar i molnet om möjligt. Nu fungerar det bra.
5. Skapa självservice-lösningar. Så att slutanvändarna kan göra mycket själva. Annars riskerar ni att fastna i lokala Excel-lösningar.

Lycka till!
/David

BI Strategi & organisation

quotationmark

Behöver man en BI Strategi? Hur ska en optimal organisation runt Business Intelligence se ut? Ladda ner vår Whitepaper som ger en introduktion till varför dessa frågor är viktiga för att lyckas med sin BI-implementation!

David Arenbo, VD